Aan de slag met Beter Benutten
menu
Jan-Bert Dijkstra

Jan-Bert Dijkstra, programmadirecteur Beter Benutten

'Iedereen ziet meerwaarde in het vasthouden van wat we geleerd hebben'

"We zijn met Beter Benutten gestart om een aantal heel concrete resultaten te realiseren op een vernieuwende en onderzoekende manier. Ten eerste door andere oplossingen te zoeken dan gebruikelijk: door naast bouwen en aanleggen ook te focussen op de vraagkant. In de Beter Benutten aanpak zetten we de reiziger centraal. Ten tweede door de piekbelasting anders te benaderen. De spits is het gevolg van hoe we met zijn allen leven en werken, maar wat als we met die leef- en werkgewoontes spelen? Dat kun je niet alleen, dus hebben we in dit programma gezocht naar partners om mee samen te werken. Ten derde zochten we naar innovatieve maatregelen en meten wij wat werkt en wat niet.

Deze aanpak heeft veel resultaten opgeleverd. Het programma is tijdelijk, maar de filosofie niet. Je wilt dat de gedachtegang verder wordt toegepast, niet alleen op de bereikbaarheidsopgave, maar ook breder. Dus hebben we bij alle stuurgroepen de vraag neergelegd: wat doen we met al deze kennis en kunde als Beter Benutten stopt? En eigenlijk ziet iedereen meerwaarde in het vasthouden van wat we geleerd hebben, los van het programma."

Daarom hebben we de kennis en ervaring over de Beter Benutten aanpak verzameld en gebundeld per thema in Wegwijs. Dit platform is een kennisbank voor projectleiders die op een innovatieve manier een probleem bij de kop willen pakken. Goede voorbeelden, praktische instrumenten en waardevolle lessen geven inzicht hoe de Beter Benutten aanpak is toegepast en hoe je dat zelf kunt aanpakken. Ontdek nu zelf de unieke werkwijze of duik in een van de innovatieve oplossingsrichtingen en ga aan de slag!