Aan de slag met Beter Benutten
menu
Rudie

Monitoring & Evaluatie: nuttig en nodig

Monitoring & Evaluatie (M&E) is een essentieel onderdeel van de Beter Benutten-aanpak. ‘Daardoor kunnen we verantwoording afleggen. Bovendien kunnen we zo leren van de ervaringen die we met de maatregelen hebben opgedaan’, zegt Rudie de Bruin, coördinator M&E.

‘Het programma Beter Benutten besteedt veel belastinggeld’, aldus Rudie. ‘We willen dus weten wat dat oplevert. Met metingen monitoren en evalueren we de effectiviteit van alle maatregelen. Zo zien we wat wel of niet werkt en houden we een vinger aan de pols bij de voortgang.’

Leren en verbeteren

Of het doel nu wel of niet is bereikt, door M&E kun je volgens Rudie veel leren van de uitvoering van maatregelen. ‘Wat ging goed? Wat ging niet helemaal goed? Waarom niet? Wat kan de volgende keer beter? De antwoorden op deze vragen leveren belangrijke informatie op, waarvan projectleiders leren en waarmee zij de maatregelen kunnen verbeteren.’

Informatiebronnen

M&E maakt, anoniem en volgens de privacywetgeving, van verschillende informatiebronnen gebruik. Rudie: ‘We krijgen veel gegevens uit tellingen en zogenoemde Big Data. Dat zijn gegevens uit bijvoorbeeld appjes, smartphones en navigatieapparatuur. Dat helpt ons om inzicht te krijgen in hoe mensen zich verplaatsen. Ook leveren enquêtes informatie op over het gedrag van reizigers en hun beweegredenen om voor alternatieven te kiezen.’

Succesvolle spitsmijdenprojecten

De spitsmijdenprojecten vindt Rudie succesvol. ‘Van begin af aan hebben we deze projecten goed gemeten en er veel van kunnen leren. Zo hebben we kennis opgebouwd over de vraag wat mensen beweegt om hun reisgedrag te doorbreken. Bovendien hebben we gemerkt dat veel mensen hun gedrag structureel hebben aangepast: ze vertoonden ook hun nieuwe reisgedrag toen de projecten waren afgelopen.’

Meer aandacht voor M&E nodig

Beter Benutten is een samenwerkingsprogramma van overheden, bedrijven en belangenorganisaties. Rudie: ‘Maar overheden zijn gewend te werken vanuit beleid. Als ze naar buiten treden, moeten ze op een andere manier opereren. Het duurt dan ook even voordat een samenwerkingsverband zijn vruchten afwerpt. Op dat gebied valt er nog veel te halen. Een ander punt van aandacht is de geringe belangstelling voor M&E. Veel partijen zijn niet gewend om projecten te evalueren. Ze geven veel geld uit, zonder dat ze weten wat het oplevert, of zichzelf de vraag stellen wat ze ervan kunnen leren. Het is een heel proces om hun te laten zien dat M&E nodig en nuttig is.’

Rudi de Bruin