Aan de slag met Beter Benutten
menu
verkeerskundige-analyse-icon

Verkeerskundige analyse

Doel

Om te komen tot een goed onderbouwde regionale bereikbaarheidsopgave is het verstandig om een verkeerskundige analyse van het gebied/traject of knelpunt uit te voeren, van zowel de huidige als de toekomstige situatie. Die helpt beleidsmakers om tot een bepaalde focus en prioritering binnen een regio te komen.

Vragen

 • Wat is de regionale bereikbaarheidsopgave (met als vertrekpunt de verkeerskundige analyse)?
 • Wat is de doelstelling van de regio?
 • Wat is de verkeerskundige analyse van de modaliteiten binnen de regio (ook regionaal vervoer, zoals bus, metro, tram, trein en fiets)?
 • Hoe kun je de bereikbaarheidsopgave kwantificeren (bijvoorbeeld in de afname van het aantal vertraagde ritten, de reistijden, de voertuigverliesuren of de spitsmijdingen)?
 • Welke partijen doen er mee? Hoe gaan zij samenwerken?

Uitkomst

 • Regionale prioritering van knelpunten en/of economisch belangrijke corridors.
 • Beschrijving van de regionale vervoersstromen voor alle modaliteiten.
 • Identificatie van een ‘bruto doelgroep’, een brede eerste doelgroep (bijvoorbeeld alle automobilisten in de spits op de A1) die in latere stappen wordt afgebakend.

Tips

 • Als rijk en regio’s met elkaar samenwerken moeten de verschillende analyses van de verkeerssituatie op elkaar aansluiten. Dit betekent dat je verschillende verkeersmodellen en instrumenten bij elkaar moet toelichten, en moet proberen te combineren om tot een compleet beeld te komen.
 • Daarnaast is het van belang om te beseffen dat een verkeerskundige analyse geen waardeoordeel geeft over nut en noodzaak van investeringen. Die moeten beleidsmakers zelf invullen. De verkeerskundige analyse kan een goed vertrekpunt zijn om met elkaar te praten over achterliggende ontwikkelingen en te behalen doelstellingen. Valkuil is dat verkeerskundigen teveel in deze stap blijven hangen.
 • Een verkeerskundige analyse geeft bovendien nooit een volledig beeld, omdat niet alle toekomstige economische en maatschappelijke ontwikkelingen of andere factoren die van invloed zijn op de verkeersafwikkeling (zoals toekomstige werkzaamheden) zijn meegenomen.

Voorbeeld

Voor het uitvoeren van een verkeerskundige analyse zijn er veel verschillende verkeerskundige modellen beschikbaar. Voor het tweede Beter Benutten-programma startte de verkeersanalyse met een ‘bereikbaarheidsfoto’ op basis van de Mobiliteitsscan. Deze scan kan een aanvulling zijn op het Nederlands Regionaal Model (NRM), Landelijk MeetSysteem (LMS) en regionale dynamische modellen voor meer inzicht in de verkeerssituatie op korte en middellange termijn, op nationaal, regionaal en stedelijk niveau. Zie voor meer informatie de documenten ‘Presentatie Bereikbaarheidsfoto 2016’ en de ‘Notitie Bereikbaarheidsfoto 2016 en toelichting op werking Mobiliteitsscan’.