Aan de slag met Beter Benutten
menu
procesevaluatie-icon

Procesevaluatie

Doel

Het evalueren van de samenwerking tussen de betrokken opdrachtgevende partijen.

Vragen

  • Is er een rolverdeling waarbij partners zich verantwoordelijk voelen voor het bereiken van de doelen?
  • Hoe wordt de samenwerking ervaren? Is er sprake van open communicatie en een goede cultuur?
  • Zijn er duidelijke werkafspraken en dragen die bij aan het realiseren van de doelen?

Uitkomst

Procesevaluaties helpen partijen bij het op een open, constructieve en transparante manier bespreken van de sterktes, zwaktes, mogelijkheden en barrières bij de samenwerking.

Tips

  • Het is verstandig om een procesevaluatie door een onafhankelijk bureau te laten uitvoeren. Zo wordt er een veilige omgeving gecreëerd voor een eerlijke dialoog.
  • Alle betrokken partijen moeten de mogelijkheid krijgen om input te leveren. Daarbij is het belangrijk dat alle partijen zich in het eindresultaat herkennen.
  • De resultaten van de procesevaluatie moeten met alle betrokken partijen besproken worden. Zo zorg je ervoor dat er maatregelen worden getroffen om het samenwerkingsproces te optimaliseren.
  • Door procesevaluaties periodiek te herhalen kunnen zij een lerend karakter hebben.

Voorbeeld

In elk programma is samenwerking een belangrijke succesvoorwaarde. Uiteraard zullen partijen continu op een goede samenwerking sturen. Maar het heeft ook meerwaarde om een onafhankelijke partij hier naar te laten kijken. In Beter Benutten zijn daarom meerdere procesevaluaties uitgevoerd.

Een nauwe samenwerkingsvorm tussen rijk, regio en bedrijfsleven zoals in Beter Benutten is in veel gevallen nieuw voor de betrokken partners. Welke rol heeft iedereen? En hoe verschilt die van de vroegere rol? Wat is er nodig om samen tot die geplande resultaten te komen? In de procesevaluaties is hier aandacht aan besteed. De evaluatie is in elk van de twaalf regio’s en op landelijk niveau uitgevoerd. De resultaten zijn tussen de betrokken opdrachtgevende partijen besproken om de samenwerking verder te kunnen optimaliseren.