Aan de slag met Beter Benutten
menu
stakeholderanalyse-icon

Stakeholderanalyse

Doel

Om goede maatregelen te kunnen ontwerpen, is het van belang om de stakeholders en doelgroepen in kaart te brengen van het gebied waarbinnen de verkeersproblematiek zich voordoet. Deze stakeholders en doelgroepen kunnen:

  • medeveroorzaker zijn van de verkeersproblematiek;
  • en/of degenen zijn die het probleem vooral ervaren;
  • en/of degenen zijn die verbetering van de verkeerssituatie kunnen beïnvloeden.

De stakeholderanalyse zorgt ervoor dat andere oplossingsrichtingen dan het aanleggen van infrastructuur voor het voetlicht komen: oplossingen die in veel gevallen gemakkelijker, op kortere termijn en kosteneffectiever kunnen worden gerealiseerd.

Niet iedereen heeft echter ervaring met het uitvoeren van een stakeholderanalyse. Het is lastig om voldoende informatie over potentiële doelgroepen of stakeholders boven tafel te krijgen. Daarvoor moet je op slimme wijze contact zoeken en gebruik maken van beschikbare bronnen.

Vragen

  • Wat is de huidige situatie: wat is het probleem en voor wie (welke reizigers/doelgroepen)? Wat is hun huidige gedrag?
  • Wat is de gewenste situatie? Wat is het gewenste reisgedrag?
  • Wie heeft invloed op het te veranderen mobiliteitsgedrag (sociaal-culturele normen, stakeholders en relevante andere partijen in de sociale omgeving)?
  • Wat is van invloed op het huidige mobiliteitsgedrag (fysieke omgeving: huis/werk/platteland/stad)?
  • Wie vormen de primaire doelgroep (bijvoorbeeld forenzen of toeristen)? Wie vormen mogelijk de secundaire doelgroep (bijvoorbeeld intermediaire doelgroepen die contact hebben met de primaire doelgroepen, zoals werkgevers, leasebedrijven en scholen)?

Uitkomst

Een selectie van potentiële primaire en secundaire doelgroepen, die de verkeersproblematiek ervaren, mede veroorzaken en/of mee kunnen helpen de verkeerssituatie te verbeteren.