Aan de slag met Beter Benutten
menu
contact-icon

Contactpersonen


Werkgevers zijn een  van de belangrijkste doelgroepen van mobiliteitsprojecten. In de meeste Beter Benutten-regio’s is een mobiliteitsmakelaar, -regisseur of projectmanager aangesteld als schakel tussen overheid en bedrijfsleven.

Deze intermediair onderzoekt welke bedrijven willen deelnemen aan de Beter Benutten-aanpak en welke maatregelen voor hen geschikt zijn om te zorgen dat minder werknemers in de spits reizen. Hieronder volgt een overzicht van de regionale contactpersonen voor samenwerking met werkgevers rondom mobiliteitsvraagstukken.

Regio Naam contactpersoon Contactgegevens
Amsterdam Rein Aarts (Breikers) rein@wijzijnbreikers.nl
Arnhem-Nijmegen Bert Jan Huegen huegen@vno-ncwmidden.nl
Brabant

Ewoud Vink (projectleider)

Tim Wille (Brabants Mobiliteitsnetwerk)

EVink@brabant.nl

tim.wille@syndesmo.nl

Groningen-Assen Helma Krekels h.krekels@groningenbereikbaar.nl
Haaglanden

Astrid Homan (mobiliteitsmakelaar Haaglanden)

Jan Breugem (mobiliteitsmakelaar Rijnland)

info@mobiliteitsmakelaarhaaglanden.nl

mobiliteitsmakelaar.rijnland@bereikbaarhaaglanden.nl

Leeuwarden Martin Dijkstra md@zest.nl
Maastricht

Rob Schaap (mobiliteitsmakelaar)

Ron Bissels (mobiliteitsmakelaar)

rob.schaap@maastricht-bereikbaar.nl

ron.bissels@maastricht-bereikbaar.nl

Midden-Nederland

Rob van Hout (U15)

Wim Slabbertje (U15)

info@u15.nl
Rotterdam Monique Verhoef mobiliteitsmakelaar.verhoef@vno-ncwwest.nl
Stedendriehoek Oscar Roelofs oscar.roelofs@slimreizenstedendriehoek.nl
Twente Rob Soeters soeters@twentemobiel.nl
Zwolle-Kampen

Ellen de Vries (projectleider)

Arnold Helfrich (mobiliteitsmakelaar)

E.de.Vries@zwolle.nl

arnold.helfrich@enmorgen.nl