Aan de slag met Beter Benutten
menu
Jan Kees
icon-logistiek

Ketensamenwerking nodig om logistiek proces te optimaliseren

Bestelauto’s en vrachtwagens vormen zo’n 20 procent van het wegverkeer. De logistieke sector is dan ook een belangrijke doelgroep voor het verminderen van verkeerscongestie. Dat zegt Jan Kees Hensems, themacoördinator Logistiek van het programma Beter Benutten.

‘Het gaat niet alleen om het aandeel van het vrachtverkeer op de weg. Door hun relatieve grootte nemen vrachtwagens ook meer wegcapaciteit in beslag’, vertelt Jan Kees. ‘Hoewel niet al het goederentransport buiten de spits kan plaatsvinden, kun je wel maatregelen nemen om de druk ervan op de spits te verminderen.’

€ 39 miljoen

De twaalf Beter Benutten-regio’s investeren samen met het Rijk en het bedrijfsleven € 39 miljoen in logistieke maatregelen. Jan Kees: ‘Daarbij werken we samen met de brancheorganisaties EVO en TLN en met andere programma’s die concurrerende en duurzame logistiek stimuleren, zoals de Topsector Logistiek en de Green Deal Zero Emission Stedelijke Distributie.’

Ketensamenwerking

Een belangrijke maatregel is ketensamenwerking. ‘Centrale vraag daarbij is hoe we door betere afstemming, samenwerking en informatie-uitwisseling het logistieke proces kunnen optimaliseren’, zegt Jan Kees. ‘Daarbij kun je denken aan de planning en frequentie van transporten en de bundeling van ladingen en ritten. Met inzet van regionale logistiek makelaars helpen we het bedrijfsleven hun transport efficiënter te organiseren. De oplossing ligt daarbij vaak in ketensamenwerking, want binnen het eigen bedrijf heeft men veelal de mogelijkheden tot optimalisatie reeds benut.'

Win-win

Bedrijven passen hun logistieke processen structureel aan indien dat minimaal kostenneutraal gebeurt en winst oplevert, bijvoorbeeld in de sfeer van betrouwbaarheid, duurzaamheid, efficiency en leefbare omgevingen. ‘Dan is er sprake van een positieve businesscase. Als dat dan ook nog spitsmijdingen oplevert en de regionale bereikbaarheid verbetert, kun je spreken van een win-winsituatie’, aldus Jan Kees.

Opschalen naar landelijke aanpak

Maar ook andere opgaven komen bij het thema Logistiek aan bod, zoals efficiënte stadsdistributie en de vraag wat ervoor nodig is om de binnenvaart en het spoor aantrekkelijke alternatieven te laten zijn voor goederentransport over de weg. Jan Kees: ‘Om de logistieke samenwerking en maatregelen te bevorderen onderhoud ik het contact tussen de regio’s en het ministerie. Als ik merk dat een bepaalde zaak in meerdere regio’s speelt, kan ik die opschalen naar een landelijke aanpak.’

Jan Kees