Aan de slag met Beter Benutten
menu
network-icon

U15

De U15 is een groeiend netwerk van werkgevers in Midden-Nederland die zich samen inzetten om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren en de CO2-uitstoot te verlagen. Bij de oprichting van de U15 in 2012 verenigden 20 werkgevers zich binnen dit netwerk. In 2013 sloten de Provincie Utrecht, de Gemeente Utrecht en de U15 een Green Deal met het Ministerie van Economische Zaken. Het resultaat is een door de U15 ontwikkelde CO2-footprint methode gericht op mobiliteit. Deze methode stimuleert werkgevers maatregelen te nemen om medewerkers slimmer te laten reizen en zo hun CO2-uitstoot te verlagen.

In 2014 is via Beter Benutten een vervolg gegeven aan dit project, met als doel: het grootschalig toepassen van de ontwikkelde tool om te bevorderen dat meer werkgevers gaan sturen op het terugdringen van mobiliteit. Het netwerk is aanzienlijk gegroeid naar meer dan 300 werkgevers aan het begin van 2015. De U15 vertegenwoordigt ook het bedrijfsleven van Midden-Nederland in het Bestuurlijk Trio van het programma Beter Benutten.

Typische maatregelen die uitgevoerd zijn betreffen: beperkingen gebruik lease-auto’s, stimulering gebruik OV, fietsplan, gedragsmaatregelen, reizen vermijden beleid, sturend parkeerbeleid, flex- en telewerken.

U15 in de praktijk

Duurzaamheiddoelstellingen van bedrijven en mobiliteitsdoelstellingen gaan vaak samen: als je inzet op het een behaal je ook dingen op het andere gebied. Het doel van Beter Benutten is mobiliteit, maar bedrijven worden vaak getriggerd door duurzaamheid. Daarmee halen ze wel spitsmijdingen’, aldus Rick Lindeman, thematrekker Duurzaamheid van het programma Beter Benutten.

Rick Lindeman vervolgt: ‘Voor veel werkgevers is de doelstelling van beter Benutten misschien wat abstract. 10% minder vertraagde ritten, is dat ons probleem? horen we weleens in de gespreken met bedrijven. Maar die bedrijven zijn vaak wel bezig met hun CO2-footprint. Dat doen ze vaak om hun eigen bedrijfsdoelstellingen te halen, om kosten te besparen, maar ook omdat het toegevoegde waarde biedt voor hun klanten. Veel overheden gebruiken bijvoorbeeld de CO2-prestatieladder bij hun inkoop. Elk bedrijf dat mee doet wordt op een aantal aspecten beoordeeld en ingedeeld in een niveau op de ladder. Het niveau dat een bedrijf heeft bereikt in het verminderen van CO2-uitstoot wordt beloond met een gunningvoordeel. Hoe hoger het niveau van een bedrijf hoe meer voordeel het bedrijf krijgt bij de gunningafweging. Dit voordeel kan oplopen tot een fictieve korting van 1 tot en met 10%. Vaak neemt een samenwerkingsverband van bedrijven deel aan een aanbesteding. In deze situatie is het bedrijf met de laagste score op de CO2-prestatieladder bepalend voor het gunningvoordeel.’

Meer informatie hierover is te vinden op de website van de CO2-prestatieladder.