Aan de slag met Beter Benutten
menu
Rick

‘Het gaat om de verbinding tussen duurzaamheid en bereikbaarheid’

De maatregelen van het programma Beter Benutten blijken ook een positief effect te hebben op duurzaamheidsdoelstellingen. Dat zegt Rick Lindeman, thematrekker Duurzaamheid. ‘De maatregelen leiden tot vermindering van uitstoot van CO2 (koolstofdioxide), PM10 (fijnstof) en NOx (stikstof), en daarmee ook tot betere luchtkwaliteit.’

‘We willen meer inzicht krijgen in de duurzaamheidseffecten van de maatregelen van Beter Benutten’, vertelt Rick. ‘Uit onderzoek blijkt dat de reductie van CO2, NOx en PM10 ongeveer 1 procent minder uitstoot betekent ten opzichte van de totale uitstoot door wegverkeer in de regio’s. We weten ook welke projecten duurzamer zijn dan andere. Zo bouwen we kennis op voor vervolgprogramma’s.’

Betere luchtkwaliteit

Voor veel stedelijke regio’s is luchtkwaliteit een groter probleem dan bereikbaarheid. Rick: ‘In de regio’s Amsterdam en Rotterdam hebben de maatregelen van Beter Benutten, zoals de fietsprojecten, niet alleen voor betere doorstroming en minder verkeer geleid, maar ook tot betere luchtkwaliteit.’

Vervoer over het water

Een ander succes is het toenemende transport van vracht met binnenvaartschepen over de Gouwe. ‘Die vracht ging voorheen over de weg. Dit heeft natuurlijk een gunstig effect op de luchtkwaliteit’, aldus Rick.

CO2-footprint

Voor het bedrijfsleven is bereikbaarheid volgens Rick overigens niet zozeer het probleem. ‘Maar veel bedrijven zijn wel bezig met het verminderen van hun CO2-footprint, zeker in het kader van de CO2-prestatieladder, het instrument waarmee bedrijven hun uitstoot kunnen peilen en terugbrengen. Daarbij kunnen de maatregelen van Beter Benutten ook een belangrijke rol spelen.’

Duurzaamheidstransitie

Nu de Beter Benutten-organisatie, met haar regionale netwerken van overheden en bedrijfsleven, een stevig fundament heeft, is het de uitdaging om deze ook in te zetten voor andere duurzaamheidsdoelen. Rick: ‘Bedrijven kunnen de Beter Benutten-aanpak verbinden met hun eigen duurzaamheidstransitie.’


Voor meer informatie over hoe Beter Benutten op dit moment werkt aan duurzame mobiliteit zie http://www.beterbenutten.nl/duurzaamheid.

Rick Lindeman