Aan de slag met Beter Benutten
menu
Jorrit Nijhuis
icon-penr-en-parkeren

Parkeermaatregelen zijn effectief, maar je kunt er nog veel meer mee doen

Parkeermaatregelen hebben een groot effect op de vraag naar mobiliteit, maar worden nog onvoldoende ingezet. Dat zegt Jorrit Nijhuis, thematrekker P&R en Parkeren. ‘Je kunt parkeren bijvoorbeeld duurder maken of de parkeercapaciteit verkleinen. Dan gaan mensen afwegen hoe en op welk tijdstip ze ergens naar toe rijden.’

Het zijn gemeenten en werkgevers die dit soort maatregelen over het algemeen nemen. ‘Dure parkeerplaatsen of überhaupt geen parkeerplaatsen werkt heel goed, omdat forenzen niet dagelijks voor een parkeerplaats gaan betalen’, vertelt Jorrit. ‘P+R (Parkeren + Reizen) is onderdeel van de multimodale vervoersketen. Daarmee kun je forenzen verleiden hun auto aan de rand van de stad te parkeren. Zo voorkom je dat ze met hun auto de binnenstad inrijden. Vanaf de P+R kunnen ze verder reizen met andere vervoermiddelen, zoals het ov of de fiets.’

Leeuwarden

In Leeuwarden werd volgens Jorrit een succesvolle proef gehouden in een gebied met veel werkgevers. ‘Mensen die in de spits wilden parkeren, moesten een hoog tarief betalen. Buiten de spits betaalde je een laag tarief. Deze maatregel werd gecombineerd met het terugbrengen van het aantal parkeerplaatsen. Minder parkeerplaatsen heeft niet alleen invloed op de mobiliteit, maar draagt ook bij aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en de aantrekkelijkheid van fietsroutes.’

E-book

Intussen is er over het thema P+R en Parkeren veel kennis opgebouwd. Jorrit: ‘We werken samen met CROW, het kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur. In 2015 hebben we samen met hen en de Beter Benutten-regio’s een handboek ontwikkeld, waarin kennis, praktijkervaringen en inzichten op het gebied van P+R op inspirerende wijze zijn gebundeld. En nu zijn we bezig met een e-book over de gedragseffecten van parkeermaatregelen.’

Gescheiden werelden

Parkeermaatregelen zijn dus een directe en effectieve vorm om gedrag te beïnvloeden. Maar er valt nog veel meer mee te doen. Waarom gebeurt dat nog niet? ‘Bij overheden zijn parkeren en mobiliteit vaak gescheiden werelden’, zegt Jorrit. ‘Daarnaast is parkeren een complex en gevoelig beleidsthema dat meerdere doelen kan dienen. Gemeenten hebben bij hun parkeerbeleid bovendien een zelfstandige positie, waarover de Rijksoverheid vrijwel niets te vertellen heeft. Hetzelfde geldt voor werkgevers en hun private parkeerterreinen. Daar heeft de overheid weinig directe invloed op.’

 

Jorrit Nijhuis