Aan de slag met Beter Benutten
menu
Ploni Slegers
icon-ov

‘De waardering voor het OV stijgt, zodra mensen ermee gaan reizen’

‘Waar het mogelijk is, proberen we mensen ertoe te bewegen de auto te laten staan en met het OV te reizen.’ Dat zegt Ploni Slegers, themacoördinator OV & Spoor van het programma Beter Benutten. 

Grote overstap

In het algemeen is OV stimuleren volgens Ploni geen gemakkelijke oplossingsrichting. ‘In sommige delen van Nederland is het capaciteitsprobleem in het OV namelijk net zo groot als op de weg. Daarom adviseren we de projectleiders om samen met de vervoerders te beoordelen in welke delen van de regio het OV nog voldoende capaciteit heeft en dus kan worden gestimuleerd. Bovendien is het soms lastig om automobilisten te overtuigen. De overstap van auto naar OV blijkt voor hen groot te zijn.’

Compelling events

‘Compelling events, zoals de afsluiting van een weg, kunnen daarbij helpen’, zegt Ploni. ‘De hinder wordt dan zo groot, dat mensen ervoor openstaan het OV te proberen. Verder is het belangrijk nieuwe OV-reizigers goed te begeleiden. Door ze uitleg te geven over de OV-chipkaart. Of door ze te adviseren over abonnementen. Dat werkt. We merken dat de waardering voor het OV stijgt, zodra men ermee gaat reizen.’

Opties

Volgens Ploni is het belangrijk om de reiziger opties te bieden. ‘Bied de reiziger opties. Zo hoeft de overstap van auto naar OV niet 100 procent te zijn. Eénmaal per week met het OV is al een stap. Bovendien hoeft de modaliteitsswitch niet om de hele reis te gaan. Je kunt ook met je auto naar een P+R rijden en dan verder reizen met het OV.’

Werkgeversaanpak

Om een duurzame modaliteitsswitch van auto naar OV te bereiken, is samenwerking met werkgevers cruciaal. Ploni: ‘Een goed opgezette werkgeversaanpak is het halve werk.’

 

De onderstaande lessen zijn gebaseerd op de regionale ervaringen met OV-stimuleringsacties van professionals in de betreffende Beter Benutten regio's.