Aan de slag met Beter Benutten
menu
Joris Kessel
Ploni Slegers
icon-spitsmijden-ov

Spitsmijden OV en Onderwijs

Samen met vervoerders en onderwijssector de druk in het OV over de dag spreiden

De spitsproblematiek doet zich niet alleen voor op de weg, maar ook in het OV. Ploni Slegers, thematrekker OV en Spoor, en Joris Kessels, thematrekker Onderwijs: ‘We zoeken binnen Beter Benutten ook naar mogelijkheden om de druk in het OV beter over de dag te verspreiden.’

Om de spitsproblematiek in het OV aan te pakken is er ingezet op twee sporen. Ten eerste is er een aanpak die zich met spitsmijdenapps richt op alle reizigers in het OV. De tweede aanpak richt zich op scholieren en studenten. Dit is de onderwijsaanpak.

Spitsmijdenapps

‘Met het testen van spitsmijdenapps bekijken we of OV-reizigers kunnen worden gestimuleerd om meer buiten de spits te reizen’, zegt Ploni. ‘Als reizigers dat doen, kunnen ze met zo’n app punten sparen. Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld koffie op het station of korting bij de lokale horeca krijgen.’ Op dit moment lopen er bij meerdere vervoerders (evaluaties van) pilots met dit soort apps.

Onderwijsaanpak

Scholieren en studenten vormen een groot deel van de OV-reizigers, vooral in de ochtendspits. Joris: ‘We kijken samen met de onderwijssector, regionale overheden, vervoerders en studenten naar oplossingen waardoor studenten meer mogelijkheden krijgen om buiten de spits te reizen. Denk aan het flexibiliseren van roosters, het stimuleren van het gebruik van de (elektrische) fiets of het geven van onderwijs op afstand met ict-toepassingen.’ Op dit moment lopen de regio’s Groningen en Zwolle hierin voorop. Alle partijen zijn het erover eens dat de volgende stap het uitbouwen van de door het programma Beter Benutten ingezette regionale aanpak is. Dat gebeurt via het vervolg op de Taskforce Beter Benutten Onderwijs en OV, in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Maatwerk

Ploni: ‘Met pilots in verschillende regio’s bouwen we learning by doing kennis en ervaring op en meten we de effecten. Sommige oplossingen blijken niet haalbaar te zijn, andere werken juist heel goed. Wanneer een maatregel effectief is, bekijken we of deze ook kan worden toegepast in andere regio’s. Het blijft per regio echter wel maatwerk. Uiteindelijk zijn het de vervoerder en onderwijsinstellingen zelf die de maatregelen moeten doorvoeren. De overheid denkt mee en faciliteert.’