Aan de slag met Beter Benutten
menu
Caspar de Jonge
icon-its

‘Ons verkeer kan veel slimmer’

Auto’s die niet alleen onderling, maar ook met de infrastructuur communiceren. Verkeersstromen die daardoor efficiënt op elkaar kunnen worden afgestemd. Toekomstmuziek? Integendeel. ‘Met intelligente transport services (ITS) werken we aan een betere doorstroming op het wegennet. Dat scheelt tijd en brandstof, en leidt tot minder CO2-uitstoot en een afname van ongelukken.’ Dat zegt Caspar de Jonge, programmamanager ITS van het programma Beter Benutten. 

De ontwikkelingen in smart mobility volgen elkaar in hoog tempo op. Verkeerscentrales, wegkant- en in-car-systemen en weggebruikers kunnen steeds beter met elkaar communiceren. Om alle nieuwe technologieën in de dagelijkse mobiliteit toe te passen hebben het ministerie van Infrastructuur en Milieu, markt,  en regionale overheden vanuit Beter Benutten de handen ineengeslagen. ‘Het Partnership Talking Traffic is een nieuwe publiek-private samenwerking om weggebruikers straks voortdurend te informeren en te ondersteunen tijdens hun route’, vertelt Caspar.

Talking Traffic

Het Partnership Talking Traffic brengt allerhande data bij elkaar, verrijkt en vertaalt deze naar persoonlijke real time adviezen en rijtaakondersteuning voor de weggebruiker, zodat hij op tijd gewaarschuwd is. ‘Bijvoorbeeld over maximum snelheden, ongelukken, wegwerkzaamheden, omleidingen, services, en parkeermogelijkheden op de eindbestemming’, aldus Caspar. ‘De weggebruiker ontvangt de informatie overzichtelijk op één scherm, via een app op zijn smartphone of via zijn navigatiesysteem. Deze informatie gaat veel verder dan wat de automobilist door zijn voorruit ziet. Hij kan dus anticiperen op wat er na de volgende bocht, de komende afslag of vlak bij zijn eindbestemming gebeurt. Als de automobilist de adviezen opvolgt, heeft dat een gunstig effect op de reistijd, de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid.’

Ketensamenwerking

Het Partnership Talking Traffic is van start gegaan met alle twaalf regio’s van Beter Benutten, Rijkswaterstaat als landelijk wegbeheerder en zo’n twintig bedrijven. Caspar: ‘Die vormen een mooie mix van mondiale spelers en Nederlandse ondernemingen die actief zijn in de automotive-industrie, de verkeersindustrie en de telecomsector. Daarmee is de hele keten, van verkeersregelinstallatie naar weggebruiker en andersom, gecontracteerd. Aangezien de nieuw te ontwikkelen toepassingen zeer complex zijn, is intensieve ketensamenwerking cruciaal.’

Co-investeringsprogramma

Caspar noemt het Partnership Talking Traffic een echt co-investeringsprogramma. ‘Met deze samenwerking is een investering van € 90 miljoen gemoeid. De partners moeten het met elkaar doen: ze dragen samen de verantwoordelijkheid en de risico’s. Na de zomer van 2017 moet dit leiden tot de eerste nieuwe diensten de weggebruikers.’

Voor meer informatie over ITS zie www.beterbenutten.nl/its.