Aan de slag met Beter Benutten
menu
vkeffecten-icon

Stap 2: Vertalen naar verkeerskundige effecten

De tweede stap van de kosteneffectiviteitsanalyse is de vertaling van de ingeschatte resultaten van een maatregel naar het verkeerskundige effect op specifieke trajecten, gebieden of corridors waar de verkeersproblematiek zich voordoet. Deze vertaalslag is noodzakelijk om te kunnen vaststellen of de maatregel zich richt op de locaties waar de bereikbaarheid verbeterd zou moeten worden en wat de bijdrage van de maatregel aan het doelbereik is.

Gebruik een verkeerskundig model

Voor een verkeerskundige analyse zijn er veel verschillende verkeerskundige modellen die verkeerskundige effecten kunnen visualiseren. Het tweede Beter Benutten-programma heeft zowel tijdens het uitvoeren van een brede probleemanalyse als tijdens het bepalen van de kosteneffectiviteit van de maatregelen gebruik gemaakt van de Mobiliteitsscan. Deze scan is heel goed bruikbaar voor inzicht in de verkeerssituatie op korte en middellange termijn, en kan dat inzicht op nationaal, regionaal en stedelijk niveau laten zien. Het aantal spitsmijdingen en/of een verandering in snelheid worden ingevoerd in de Mobiliteitsscan. Er kunnen (per maatregel) gebieden geselecteerd worden waarin de spitsmijdingen plaatsvinden.

Voorbeeldscherm uit de Mobiliteitsscan

Voorbeeldscherm uit de Mobiliteitsscan

Het is ook mogelijk om op wegvakken te klikken en snelheden aan te passen

Het is ook mogelijk om op wegvakken te klikken en snelheden aan te passen

 

De Mobiliteitsscan berekent over welke routes het verkeer afneemt en doet voor die routes een voorstel voor hogere rijsnelheden. Dit levert een vermindering van de vertragingsuren op voor het overige verkeer.

De Mobiliteitsscan geeft vertragingen aan. De focus van de Beter Benutten-projecten ligt op de reistijdvermindering van de sterkst vertraagde ritten. Toch dient de kosteneffectiviteitsanalyse ook de reistijdwinst voor de andere categorieën (groen en lichtrood) te bevatten. Daarom levert de Mobiliteitsscan drie indicatoren voor de onderbouwing van het doelbereik:

  • Effect op het aantal sterkst vertraagde ritten
  • Effect op de vertragingsuren van de sterkst vertraagde ritten
  • Effect op de vertragingsuren van alle vertraagde ritten

Aangeven gemaakte keuzes

De gemaakte keuzes in de Mobiliteitsscan dienen duidelijk aangegeven te worden. Dit betekent dat minimaal de volgende informatie moet worden opgenomen:

  • Eenduidige naam van de maatregel en naam van het bijbehorend scenario in de Mobiliteitsscan;
  • Het aantal spitsmijdingen per uur waarmee gerekend is;
  • De trajecten waarop een snelheidstoename verondersteld is;
  • De gebieden waarbinnen de spitsmijdingen verondersteld zijn;
  • De uitkomsten van de Mobiliteitsscan, zoals in de figuur hierboven.