Aan de slag met Beter Benutten
menu
co2-icon

Maastrichts Energie Akkoord

In het Maastrichts Energie Akkoord werken gemeente, bedrijven, organisaties en bewoners samen aan de ambitie Klimaat Neutraal in 2030. De gemeente Maastricht streeft naar een 100% klimaatneutraal Maastricht in 2030. Dat vraagt om meer gebruik van (hernieuwbare) energie van de zon, de wind en het water en om het verminderen van het gebruik van olie en gas.

Voor het Maastrichts Energie Akkoord sluiten deelnemers zich aan bij de doelstellingen van het landelijk Energieakkoord en spreken ze af te werken aan een versnelling naar een energie neutrale samenleving. De Maastrichtse Energie Akkoorden zijn dynamisch. Grote en kleine partners gaan de komende jaren tekenen en laten zo zien wat ze doen aan energietransitie.

Op 26 september 2016 ondertekenden grote Maastrichtse industriebedrijven en het congres- en evenementencentrum MECC Maastricht een akkoord om actief hun CO2-uitstoot verlagen. De bedrijven hebben ieder hun aanpak vastgelegd in het Maastrichts Energie Akkoord (MEA). De bedrijven beloven een actieve bijdrage te leveren aan het klimaatneutraal maken van Maastricht in 2030. In deze akkoorden zijn afspraken, maatregelen en acties vastgelegd om de uitstoot van CO2 te verminderen en energieverspilling tegen te gaan. De akkoorden zijn mede ondertekend door de gemeente Maastricht en het programma Beter Benutten.

Pilot Maastrichts Energie Akkoord

Het programmabureau van Maastricht Bereikbaar voert, samen met de gemeente Maastricht en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Beter Benutten), gedurende 14 maanden een proef uit voor de Maastrichtse energieakkoorden in de industrie. Aan Maastricht Bereikbaar is gevraagd om haar aanpak voor publiek-private samenwerking op de thematiek van energiebesparing en duurzame energieopwekking toe te passen. Maastricht Bereikbaar en het Maastrichts Energie Akkoord - trekken nu samen op om de basis te leggen voor een werkwijze en een samenwerkingsplatform dat in de toekomst onafhankelijk van (beleids) programma’s kan functioneren. Zowel Maastricht Bereikbaar als het Maastrichts Energie Akkoord hebben gekozen voor een werkwijze waarin niet top-down, maar vanuit de kracht van de samenleving wordt gewerkt aan maatschappelijke resultaten. Maastricht Bereikbaar heeft de afgelopen jaren met de Beter Benutten-werkwijze diverse private partijen (grote werkgevers) ondersteund bij het uitvoeren van maatregelen uit publiek-private convenanten. Met als doel om de bereikbaarheid van de gemeente Maastricht en regio Zuid-Limburg te verbeteren.