Aan de slag met Beter Benutten
menu

Monitoring en Evaluatie

Monitoring en Evaluatie (M&E) is een essentieel onderdeel van het uitvoeren van succesvolle maatregelen. We willen immers weten of beleid en maatregelen die we uitvoeren ook effectief zijn. Door het meten van de resultaten kun je gegronde uitspraken doen over de effectiviteit van maatregelen. Via deze metingen krijg je niet alleen inzicht in welke (type) maatregelen wel en niet werken. Je houdt ook de vinger aan de pols bij de voortgang van projecten in tijd, geld en resultaten. M&E is onderdeel van een cyclus waarin een probleemanalyse leidt tot oplossingen. Die worden gemonitord en geëvalueerd, zodat toekomstig beleid of toekomstige maatregelen op basis van deze informatie kunnen worden geoptimaliseerd.

Om meerdere redenen kan er weerstand bestaan tegen M&E:

  • Beleidsmakers of projectleiders kunnen weinig ervaring hebben met het grondig monitoren en evalueren van hun beleid of projecten, bijvoorbeeld omdat dit van oudsher geen onderdeel is van de werkcultuur. Hierdoor kunnen ze het lastig vinden om zich tot deze taken te zetten, of ze proberen het uit de weg te gaan.
  • Het opzetten en uitvoeren van M&E kost tijd. In veel gevallen hebben beleidsmakers of projectleiders beperkte capaciteit om een project uit te voeren. Dan sneeuwen zaken zoals M&E als eerste onder, ook omdat ze niet direct bijdragen aan de uitvoering van de maatregel.
  • M&E maakt inzichtelijk welke maatregelen geen goede resultaten behalen en kan ertoe leiden dat maatregelen met elkaar vergeleken worden. Beleidsmakers of projectleiders kunnen hierdoor het gevoel krijgen dat ze worden afgerekend op hun resultaten.

De insteek van M&E is echter juist om met zo min mogelijk extra werklast projecten beter te laten presteren en van bepaalde lessen te leren voor toekomstige projecten.

Specifiek voor M&E van mobiliteitsmaatregelen of -programma’s gelden de volgende bouwstenen, die op deze website zijn beschreven:

  1. Het meten van de voortgang en resultaten van maatregelen.
  2. Het doorrekenen van de verkeerskundige effecten van maatregelen op basis van de resultaten.
  3. Het monitoren en evalueren van de samenwerking tussen opdrachtgevende partijen.