Aan de slag met Beter Benutten
menu
mooie voorbeelden

Effecten

  • Deelnemers blijken gemiddeld 30 tot 60 procent van hun spitsritten te mijden.
  • Gemiddeld bekeken is een gedragsaanpassing naar thuiswerken, een andere route of buiten de spits reizen gemakkelijker voor deelnemers dan een aanpassing van de modaliteit (OV of fiets).
  • Uit onderzoek bij meerdere spitsmijdenprojecten blijkt dat een aanzienlijk deel van de spitsmijders na verloop van tijd het gedrag heeft “geïnternaliseerd”. Daardoor blijven zij ook zonder beloning de spits mijden. Tussen de 70 à 80 procent van alle gedragsveranderingen lijkt te beklijven. Aanvullende gedragsmaatregelen kunnen het spitsmijdingsgedrag van deelnemers verder stimuleren.