Aan de slag met Beter Benutten
menu
mooie voorbeelden

Spitsmijden in Brabant

Het unieke van Spitsmijden in Brabant was dat het project zich richtte op de bereikbaarheid van twee stedelijke gebieden - die van ’s-Hertogenbosch en Eindhoven - in plaats van op de snelweg. Het project is uitgevoerd door de provincie Noord-Brabant en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE).

Doel van Spitsmijden in Brabant was niet alleen het uitvoeren van een effectief project, maar ook het opbouwen van specifieke kennis over de effecten van een beloning en van reisinformatie op het reisgedrag van automobilisten. Maar ook wilde men weten welke mogelijkheden gedragsinzichten bieden om invloed uit te oefenen op de reiskeuze van forensen. Op basis van inzichten uit de psychologie is het effect van gedragsinterventies onderzocht, zoals het persoonlijk en concreet maken van de eigen intentie via een spitsmijdenplan, en het zich bewust laten worden van de intrinsieke motivatie.

Een belangrijke les is dat effectieve communicatie (werving en binding van deelnemers) zich richt op de motivatie van de deelnemers zelf. Als deelnemers zelf de voordelen bedenken en ervaren, is dat effectiever dan dat de overheid de voordelen van spitsmijden aandraagt. Eén van de meest effectieve methoden bleek bovendien te zijn om mensen een persoonlijk ‘mijdplan’ te laten maken: deelnemers met zo’n plan waren 27 procent beter in het mijden van de spits dan deelnemers die geen plan maakten.

Resultaten