Aan de slag met Beter Benutten
menu
mooie voorbeelden

Gedrag

  • Bij een goede aanpak van spitsmijden staat de gebruiker centraal. Voor de leerervaringen op het gebied van gedrag biedt het Beter Benutten Gedragshuis veel aanknopingspunten.
  • Een voorbeeld van zo’n aanknopingspunt uit het Gedragshuis is het belang van timing. Bij grote veranderingen (‘compelling events’) staan mensen meer open voor nieuw gedrag. Zo is spitsmijden vooral succesvol op wegvakken met fileproblematiek als daar wegwerkzaamheden plaatsvinden. Zonder fileproblematiek ontbreekt de urgentie voor gedragsaanpassing.
  • Gedrag veranderen is meer dan een ‘trucje’: het is een wezenlijk onderdeel van het project waarin alle stappen goed op elkaar moeten aansluiten. Het gaat om een geheel en niet om een klein element. Het ontwerp van de interventies en de communicatie daarover met de deelnemers luisteren heel nauw. Betrek hiervoor experts en laat de techniek niet leidend worden.
  • De leerervaringen met innovaties binnen spitsmijden staan nog in de kinderschoenen. Bij nieuwe projecten is het advies om vooraf duidelijke (sub)doelen vast te stellen, zonder de ruimte voor creativiteit teveel te beperken.