Aan de slag met Beter Benutten
menu
mooie voorbeelden

Inrichting en uitvoering project

  • Een gedragsverandering van de auto naar het OV wordt als ingrijpend ervaren: de vaste parkeerplek bij de werkgever wordt opgeven, je schaft een langdurig abonnement voor het OV aan, en je hebt soms een langere reistijd. Houd in de campagne rekening met deze aspecten. Reizigers staan meer open voor een gedragsverandering als er sprake is van compelling events, zoals grote werkzaamheden.
  • Als reizigers (tijdelijk) gratis OV wordt aangeboden, zorg dan voor het inbouwen van elementen om een structurele modaliteitswitch te stimuleren (van extrinsieke tot intrinsieke motivatie), bijvoorbeeld een aanbod van een regulier abonnement door de vervoerder.
  • Een prijsprikkel in het OV werkt niet als de werkgever al 100 procent van de reiskosten vergoedt.
  • Maak het OV zo laagdrempelig mogelijk. Dat is soms effectiever dan een prijsprikkel. Denk hierbij aan goede wayfinding en geïntegreerde reisinformatie.
  • Deelnemers zijn soms niet goed bekend met het OV en moeten in dat geval goed begeleid worden. Zo kregen deelnemers bij de start van het OV-stimuleringsproject van Maastricht Bereikbaar uitleg over het gebruik van de OV-chipkaart. Vervolgens kregen deelnemers die overwogen om de overstap naar het OV te maken een abonnementsadvies op basis van het reisgedrag gedurende de eerste vier weken. Verder werden de deelnemers geïnformeerd over bedrijfsregelingen en fiscale mogelijkheden.