Aan de slag met Beter Benutten
menu
mooie voorbeelden

Probleemanalyse, doelen en projectopzet

  • Let op dat het OV voldoende capaciteit heeft. In meerdere gebieden zijn er immers capaciteitsproblemen op de weg én in het OV. Het kan helpen om naast (of voorafgaand aan) de OV-stimuleringsactie ook een actie op te zetten om reizigers, die al van het OV gebruikmaken, te stimuleren om vaker buiten de spits te reizen. Zie de oplossingsrichting ‘OV Stimuleren’ op deze website.
  • De overstap van de auto naar het OV hoeft niet 100 procent te zijn. Reizigers kunnen deze overstap bijvoorbeeld ook eenmaal per week maken. Bovendien zullen er deelnemers zijn die parttime werken of om een andere reden niet dagelijks hoeven te reizen. Werk in dat geval niet met abonnementen, maar laat deelnemers op saldo reizen. Zo betaal je binnen het project alleen voor de daadwerkelijk gemaakte reiskosten.
  • Ook hoeft de modaliteitswitch niet per se om de hele reis te gaan. Je kunt ook met de auto naar een P+R rijden en daarna doorreizen met het OV.
  • Maak bij de projectopzet een afweging tussen enerzijds een grondige (maar dure) check van deelnemers bij aanmelding en een grondige (maar dure) meting van resultaten, en anderzijds een (veel goedkopere) open werving met de mogelijkheid achteraf resultaten vast te stellen.
  • Zorg voor een goed privacy- en fraudebeheersingsprogramma. Met persoonsgegevens moet verantwoordelijk worden omgegaan. Het IMMA-team kan u daarbij helpen.