Aan de slag met Beter Benutten
menu
mooie voorbeelden

OV-ketenmobiliteit Maastricht

Het project OV Impuls is er primair op gericht om auto forenzen het OV te laten ervaren en te stimuleren om structureel de overstap naar het OV te maken voor hun woon-werkverkeer. In 2011/2012 heeft Maastricht Bereikbaar (MB) samen met een private ontwikkelaar de MB OV-chipkaart ontwikkeld. Er zijn bijna 8.000 MB OV-chipkaarten verstrekt aan de medewerkers van convenantpartners. Het hoofddoel van de maatregel was de introductie van de OV-chipkaart zo soepel mogelijk te laten verlopen en uitval in het OV-gebruik te voorkomen.

Om het OV gebruik verder te stimuleren is de actie “komop neem ’t OV” gelanceerd (inmiddels omgedoopt in “ontdek het OV”), waarin werknemers van convenantpartners in een drietal achtereenvolgende fasen intensief worden begeleid naar het OV. De is de actie gericht op een specifieke doelgroep, namelijk de groep auto forenzen die (A) een goed OV alternatief hebben en (B) overwegen om regelmatig het OV te gebruiken als alternatief voor de auto. Hiervoor is de Maastricht Bereikbaar OV-chipkaart doorontwikkeld en wordt deze beheerd door een onafhankelijke partij met OV-Chipkaart licentie. Maastricht kan zo het reisgedrag volgen.

De deelnemers worden intensief begeleid en krijgen gedurende de actie een abonnementsadvies op basis van hun reisgedrag. Hiervoor wordt een 10-stappenplan toegepast, dat door het ministerie van Infrastructuur en Milieu met een ‘bereikbaarheidsaward’ is bekroond.

De OV-actie is ontwikkeld op basis van een aantal inzichten:

1. De duur van het komen tot gedragsverandering. Uit onderzoek is gebleken dat er gemiddeld twee maanden nodig zijn om tot gedragsverandering te komen. Hoe lang er precies nodig is, is afhankelijk van de persoon, het type verandering en de omstandigheden.

2. Het omkeerbaarheidsprincipe. Deelnemers moeten tijdens de probeerperiode altijd kunnen stoppen zonder dat daar nadelige gevolgen aan zitten. Tijdens de actie moet hij het recht op een parkeerplaats behouden of moet zijn woon-werkvergoeding gehandhaafd blijven. Zo kan hij altijd gemakkelijk terug naar zijn oorspronkelijke gedrag.

3. De OV gebruikerswaardering. Uit de jaarlijkse OV-klantenbarometer blijkt dat de OV-gebruiker het OV veel hoger waardeert (7,9) dan de niet-gebruiker. Met de probeeractie is het uitgangspunt dat de waardering voor het OV zal stijgen nadat ze het ook daadwerkelijk zelf ervaren.

Resultaten

Tot eind 2016:

  • 900 deelnemers aan de actie ‘komop neem ’t OV’.
  • Ruim de helft (450 deelnemers) van alle deelnemers is uiteindelijk overgestapt op het OV.
  • Dat levert 300 spitsmijdingen per ochtendspits op.