Aan de slag met Beter Benutten
menu
mooie voorbeelden

Stakeholders

  • Een gedragscampagne om het gebruik van het OV te stimuleren is in sommige gevallen ook een marketingactie. Houd daarom rekening met de belangen en marketingmogelijkheden van de vervoerder. Betrek de vervoerder in een vroeg stadium en geef de vervoerder zo mogelijk een leidende rol. Houd rekening met de mogelijkheden én beperkingen van concessies. 
  • Een goed opgezette werkgeversaanpak is het halve werk. Zorg dat je hierbij aansluit, vooral bij een probeeraanbod.
  • Het imago van het OV kan per regio verschillen. Grote hoeveelheden studenten en scholieren in het OV kunnen bijvoorbeeld voor een negatief imago zorgen bij de autorijdende forens. Houd hier rekening mee bij de communicatie met de doelgroepen.