Aan de slag met Beter Benutten
menu
mooie voorbeelden

Beter Benutten deal zuid-willemsvaart Brabant

Het beter benutten van de vaarwegen is van groot belang voor de bereikbaarheid van Zuidoost-Brabant over water, voor de afname van de files op de wegen, voor de economische bedrijvigheid in de regio en voor een verbetering van de luchtkwaliteit. Daarom heeft het Rijk, o.a. via het programma Beter Benutten, infrastructurele knelpunten weggenomen bij de Zuid-Willemsvaart, waardoor de toegankelijkheid voor grotere schepen is verbeterd. In samenhang met deze investeringen in de vaarwegen is er in 2012 een ‘slimme deal’ gesloten met het bedrijfsleven. Zestien watergebonden bedrijven, die zijn verenigd in de Stichting BERZOB, helpen mee om door betere benutting van het water een modal shift te creëren van weg naar water.

 

Willemsvaart

 

Inmiddels maken deze bedrijven ten opzichte van de situatie in 2011 veel beter gebruik van de binnenvaart. De verschuiving van weg naar water bedraagt ruim 90 vrachtwagens per dag.  Een belangrijke succesfactor achter deze modal shift, is de intensieve publiek-private samenwerking tussen alle stakeholders in Multimodaal Brabant (MCA).  Deze netwerkorganisatie fungeert als bruggenbouwer en zorgt voor kennisuitwisseling en ondersteuning op het vlak van modal shift.  De resultaten blijven door exogene factoren nog wel achter bij de oorspronkelijke ambities. Achtergronden daarvan zijn o.a. de verslechterde concurrentiepositie van de binnenvaart ten opzichte van het wegtransport en de tegenvallende economische groei met negatieve impact op de omzetontwikkeling en overslagcapaciteit in Brabant.

 

Resultaat: 90 vrachtwagens per dag van weg naar water.