Aan de slag met Beter Benutten
menu
mooie voorbeelden

Voorwaarden

  • Voorwaarde voor succes is dat er bij de betrokken partijen energie is om de eigen logistieke processen goed tegen het licht te houden. Het is essentieel om actief op zoek te gaan naar deze energie en het belang dat hier achter zit. Vervolgens mogen de verbetervoorstellen niet ten koste gaan van rentabiliteit, logistieke performance en duurzaamheid.
  • Om te voorkomen dat de maatregelen blijven steken in een gefragmenteerde aanpak is het belangrijk op zoek te gaan naar collectieve verbeteringen of landelijke opschaling van succesvolle initiatieven.
  • Een boegbeeld met status en/of toegang tot de directie is nodig zijn om bij grotere organisaties verandering te realiseren. Managers Logistiek/Transport vinden niet altijd gehoor bij hun collega’s van andere bedrijfsonderdelen.
  • Het is aan te raden vanaf het begin van een project samen te werken met TLN en EVO, die via hun communicatiekanalen kansen en voordelen van de aanpak kunnen uitdragen.