Aan de slag met Beter Benutten
menu
mooie voorbeelden

Maatwerk Distributie Delft

Het is niet ongebruikelijk voor de bezorging van éen of enkele leveringen leveranciers en transporteurs een (tijdrovende) rit naar de binnenstad maken. Kan dat niet slimmer, efficiënter, goedkoper en duurzamer? Met ondersteuning van Beter Benutten is in Delft daarom het initiatief Maatwerk Distributie gestart. Om vooraf inzicht te hebben of stadsdistributie kostenbesparend is, heeft Maatwerk Distributie de 'Last Mile Scan' ontwikkeld. Met de Last Mile Scan is het mogelijk om per stad per rit uit te rekenen wat de kosten zijn van het zelf de stad in rijden, zodat de afweging gemaakt kan worden of stadsdistributie een interessant alternatief is. Deze scan wordt inmiddels ook aangeboden in Den Haag, Leiden en Utrecht.

logo

De opgave daarbij is om voldoende kritische massa te creëren om een rendabele businesscase te realiseren voor gebundeld vervoer tegen een aantrekkelijk tarief op de last mile via een stadsdistribiteur. Na een openbare aanbesteding door de gemeente Delft verzorgt nu Post.nl sinds 2015 deze last mile service.

Naast dit initiatief is de gemeente Delft – in overleg met brancheorganisaties TLN en EVO - ook bezig met de ontwikkeling van andere (verkeers)maatregelen ter stimulering van efficiënte stadsdistributie en ter vergroting van een leefbare binnenstad.

Resultaat: Er zijn op dit moment nog geen precieze resultaten bekend.