Aan de slag met Beter Benutten
menu
mooie voorbeelden

Kansen

Effectiviteit

  • Ingezette verbeteringen in het bedrijfsproces hebben veelal een structureel karakter. En de spitsmijdingen die deze verbeteringen opleveren zijn dus ook structureel. Bedrijven concentreren zich op onder meer betrouwbare processen, flexibiliteit, kostenminimalisatie, klanttevredenheid en duurzaamheid. Aanpassingen van hun logistieke processen om spitsmijdingen te realiseren, gebeurt daarom alleen maar als die bijdragen aan een of meerdere van de bovenstaande bedrijfsdoelen. Tegelijkertijd vormen dit soort aanpassingen de garantie dat bedrijven hun gedrag structureel veranderen.
  • Bedrijven hebben vaak meer behoefte aan kennis over en begeleiding bij de uitwerking van een oplossing en de afstemming daarvan met ketenpartners, dan aan een financiële beloning. In de Rotterdamse innovatiekuip heeft geen enkele partij aangegeven om voor €1000 in beweging te komen of een financiële bijdrage als voorwaarde gesteld voor een volgende stap. Desondanks bleek de beloning van €1000 per spitsmijding wel een goede aanleiding voor bedrijven om in gesprek te gaan. Alle bedrijven die spitsmijdingen realiseerden hebben de beloning ook aangevraagd.
  • De Verkeersonderneming heeft een prestatiebeloning toegepast. Dit is een effectieve methode om bedrijven scherp te krijgen. Daardoor krijgen niet alleen vervoerders en verladers, maar ook adviesbureaus en intermediairs een extra prikkel om de beoogde doelen te helpen realiseren.
  • Neem slimme bouwlogistiek mee in de EMVI-criteria bij aanbestedingen van grote bouwprojecten. Dit is bijvoorbeeld in de gemeente Utrecht al toegepast.

 Doelgroepen

  • Bij het MKB zijn in vergelijking met grote bedrijven relatief vaker quick wins te realiseren, aangezien het deze bedrijven vaak aan kennis of tijd ontbreekt om het logistieke proces te optimaliseren. Keerzijde is dat de logistieke operaties van het MKB relatief gering zijn. Om volume te behalen bij spitsmijdingen is het dus nodig dat veel MKB-bedrijven meedoen.
  • Bedrijven die gebruik maken van bestelauto’s - van servicelogistiek en groenonderhoud tot pakketdiensten – vormen een heterogene groep. In sommige branches blijken er nog veel efficiencyvoordelen te kunnen worden behaald. Daarbij kunnen spitsmijdingen soms ook in de sfeer van het woon-werkverkeer worden gerealiseerd.
  • Koplopers hebben hun eigen bedrijfsproces vaak al vergaand geoptimaliseerd. Met verdere verbetering van de logistieke efficiency is daar op korte termijn relatief weinig winst te boeken. Vanwege hun positie in de keten en het netwerk zijn deze bedrijven echter wel heel geschikt als trekker / aanjager van innovatie.