Aan de slag met Beter Benutten
menu
mooie voorbeelden

Inhoudelijke aanpak

  • Let op de diversiteit en daarmee de verschillende kenmerken van studenten en scholieren binnen het onderwijs:
    • WO-studenten wonen vaak in de onderwijsstad zelf en zijn relatief minder gebonden aan vaste lesuren.
    • HBO-studenten pendelen meestal op en neer en zijn veel meer gebonden aan vaste lestijden.
    • MBO-studenten zijn jongere leerlingen met veel aandacht voor praktijkonderwijs op locatie. Ze zijn sterk regionaal gebonden. Vanaf 2017 krijgen ook MBO-ers onder de 18 jaar een OV-Studentenkaart
  • Voor de onderwijsinstelling staat de kwaliteit van het onderwijs altijd voorop. Aandacht voor bereikbaarheid levert een win-win-situatie op als die bijdraagt aan de verbetering van het imago van de instelling, als studenten meer tevreden zijn omdat ze minder en in minder volle treinen en bussen hoeven te reizen, en als de lokalen en de campus beter worden benut.