Aan de slag met Beter Benutten
menu
mooie voorbeelden

Leren op afstand

Noorderpoort College Groningen
Het Noorderpoortcollege Groningen zet op kleine schaal leren op afstand in, met als doel het behoud van kleine opleidingen in krimpgebieden (regio’s die kampen met bevolkingsdaling). Studenten uit Appingedam en Groningen krijgen met behulp van ICT-middelen, zoals een videoscherm, gelijktijdig klassikaal les van een docent, die in Appingedam of Groningen aanwezig is. Op de andere locatie is er dan een surveillant aanwezig.

Hoornbeeck College Amersfoort
Het Hoornbeeck College in Amersfoort heeft intern meerdere pilots uitgevoerd om ervaring op te doen met leren op afstand. Zo konden leerlingen op maandagochtend thuis leren mits ze bepaalde toetsen hadden gehaald. De sector Gezondheidszorg heeft ruime ervaring opgedaan met digitaal leermateriaal, waaraan deels thuis kon worden gewerkt. Onderwijskundig leverden de pilots positieve resultaten op. Hoornbeeck beraadt zich nu op de mogelijkheden voor een verdere uitrol, waarbij teams de wijze van leren op afstand zelf mogen invullen.