Aan de slag met Beter Benutten
menu
mooie voorbeelden

Stakeholders

  • Maak een uitgebreide stakeholderanalyse en betrek alle partijen in een vroeg stadium. Bestuurlijk commitment is noodzakelijk.
  • Controleer of onderwijsinstellingen al betrokken zijn bij een werkgeversaanpak of anderszins met een decentrale overheid en/of vervoerder in gesprek zijn. Zorg in dat geval voor afstemming.
  • Betrek studenten: ze hebben denkkracht voor oplossingsrichtingen, kunnen onderzoek doen en medestudenten inspireren.
  • Betrek de onderwijsinspectie vroegtijdig bij maatregelen gericht op leren op afstand. Probeer gevoeligheden over verplichte contacturen weg te nemen.