Aan de slag met Beter Benutten
menu
mooie voorbeelden

Stimuleren nieuwe modaliteiten (fiets/e-bike)

Fietsstimulering Deltion College Zwolle
De overvolle lijn 9 van NS-station Zwolle naar het Deltion College is de aanleiding voor het starten van een de pilot. Studenten ervaren deze lijn als ‘veevervoer’. Deltion is uit imago-overwegingen met de pilot gestart. Studenten kunnen een ‘Deltion fiets’ gebruiken voor het traject NS-station Zwolle - Deltion College, een afstand van 2,2 kilometer. Gedurende hun hele opleiding fietsen studenten deze route. Na het behalen van hun diploma mogen de studenten de fiets houden. Het onderhoud van de fietsen wordt verzorgd door de opleiding tweewielertechniek binnen Deltion.

Resultaat

  • In totaal zijn er 180 fietsen beschikbaar: 80 fietsen uit het oorspronkelijke project en 100 fietsen die Deltion College heeft gefinancierd.

E-bike-project Groningen
Verschillende onderwijsinstellingen in Groningen (Christelijke Scholengemeenschap Groningen, Hanzehogeschool, Noorderpoort, Alfacollege en Rijksuniversiteit Groningen) hebben een leenstelsel met e-bikes opgezet om het OV te ontlasten. Er was een pool van 40 e-bikes beschikbaar. Telkens konden 40 studenten, die op minimaal zes kilometer van de onderwijsinstelling wonen en met het openbaar vervoer reizen, voor één maand een e-bike testen. Uit de evaluatie blijkt dat deelnemers de e-bike leuk, gemakkelijk en snel vinden. Op dit moment wordt met de verschillende partijen een businesscase uitgewerkt om studenten de mogelijkheid te bieden een e-bike aan te schaffen en te gebruiken.

Resultaat

  • Ruim 170 scholieren en studenten van de Groningse onderwijsinstellingen hebben van de e-bikes gebruikgemaakt.

E-bike-pilot Hoornbeeck College Amersfoort
Connexxion heeft een capaciteitsprobleem op de Valleilijn. De vervoerder wil ruimte maken in de spits door studenten en overige reizigers op andere tijden of met andere vervoermiddelen te laten reizen. Doel is te voorkomen dat de Valleilijn nog drukker wordt als vanaf 2017 ook mbo’ers die jonger zijn dan 18 jaar een OV-studentenkaart krijgen. De pilot is geslaagd. Connexxion doet studenten nu zelfstandig een aanbod aan om een e-bike te leasen.

Resultaat

  • 18 studenten hebben meegedaan aan de e-bike-pilot.