Aan de slag met Beter Benutten
menu
mooie voorbeelden

Proces

  • Laat de onderwijsinstellingen de bereikbaarheidsknelpunten zien, maar bespaar hen uitvoerige analyses daarover.
  • Maak de vervoerder medeverantwoordelijk voor de knelpuntenanalyse. Probeer gevoeligheden over cijfers weg te nemen. Betrek landelijke partijen als je er regionaal niet uitkomt.
  • Ga open het gesprek aan over belangen en/of opgaven - niet alleen op het gebied van bereikbaarheid - en oplossingsmogelijkheden. Heb daarbij oog voor de doelstellingen en de core business van alle betrokken partijen.
  • Stimuleer! Voorkom dat je moet duwen en trekken. Een cultuurverandering kost tijd.
  • Zet in eerste instantie in op de oplossingsrichtingen waarvoor de betrokken partijen energie hebben.
  • Begin klein, bijvoorbeeld met een pilot bij een opleiding of vakgroep. Daardoor wordt het voor alle partijen gemakkelijker een oplossingsrichting te omarmen. Zorg ervoor dat je de pilot kunt continueren, opschalen en overdragen.
  • Probeer een maatregel te laten uitvoeren door de meest voor de hand liggende partij. Bij slim roosteren en leren op afstand is dat de onderwijsinstelling.
  • Voor het in kaart brengen van de kosteneffectiviteit kun je gebruikmaken van de discomforturen-methodiek. Maatregelen die met kleine aanloopkosten kunnen blijven doorlopen zijn al snel kosteneffectief.