Aan de slag met Beter Benutten
menu
mooie voorbeelden

Lessen over parkeermaatregelen

Bij een parkeerprobleem is het creëren van meer parkeerplaatsen vaak de eerst gekozen oplossing. Dit is lang niet altijd het geval. Op basis van ervaringen blijkt het efficiënt te zijn om eerst naar de geldende parkeerregimes en vraagbeïnvloedingsmaatregelen te kijken alvorens de optie tot uitbreiding van het areaal wordt onderzocht.

Minimum parkeernormen leiden over het algemeen tot een vergroot aanbod van parkeerplaatsen. Dit moedigt het gebruik en bezit van auto’s aan. Maximum parkeernormen kunnen het parkeeraanbod juist verkleinen.

De belangrijkste leerervaringen op het gebied van parkeermaatregelen worden door het CROW opgenomen in het E-Book Parkeren en Gedrag. Het E-book ontsluit de kennis over de gedragseffecten van parkeermaatregelen op basis van de beschikbare literatuur, aangevuld en geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. Het E-Book wordt in de eerste helft van 2017 gepubliceerd op de website van het CROW. Overige publicaties met leerervaringen over parkeermaatregelen zijn hiernaast te downloaden.