Aan de slag met Beter Benutten
menu
mooie voorbeelden

P+R Maastricht Noord (Maastricht bereikbaar)

In november 2013 is station Maastricht Noord opengesteld voor gebruik. Het bijbehorende P+R terrein is aangelegd met als doel autoverkeer aan de rand van de stad af te vangen. Forenzen en bezoekers kunnen zo op een goedkope en prettige manier parkeren en verder reizen per trein, bus of fiets naar hun eindbestemming in de stad. Het doel hiervan is dat autoritten worden vermeden en de overlast in de vorm van congestie of emissies in de (binnen-)stad wordt gereduceerd.

Maastricht Bereikbaar heeft een breed pakket aan maatregelen ingezet om het gebruik van de P+R te stimuleren. Zo is vanaf de openstelling van Maastricht Noord een pendelbus beschikbaar die op weekend- en topdagen met hoge frequentie naar de Markt rijd. Er is ook een uitgebreide set aan marketing- en promotieactiviteiten uitgevoerd om de bekendheid van het station en de P+R locatie bij reizigers te vergroten. Goed voorbeeld daarvan is het aansluiten bij het grootschalige evenement Magisch Maastricht.

In de loop der jaren is het gebruik van het P+R terrein door de gerichte stimuleringsmaatregelen flink toegenomen. Een jaar na ingebruikname werd het P+R-terrein ongeveer 140 keer per dag gebruikt. In 2016 was het gebruik al gegroeid naar circa 600 mensen per dag. Inmiddels is de pendelbus, door het succes van de pilot, opgenomen in de reguliere OV-concessie. Waar de P+R in het begin vooral gebruikt werkt door bezoekersverkeer in het weekend, wordt deze tegenwoordig ook veelvuldig door forenzen op werkdagen gebruikt. 

Resultaat

  • 600 P+R gebruikers per dag.