Aan de slag met Beter Benutten
menu
mooie voorbeelden

Slim mobiliteitsbeleid Erasmus Medisch Centrum Rotterdam

Het Erasmus Medisch Centrum (MC) is het grootste universitair medisch centrum van Nederland met meer dan 10.000 arbeidsplaatsen. Om te kunnen groeien vindt er nieuwbouw plaats. Die gaat ten koste van de reeds krappe parkeergelegenheid. Het Erasmus MC heeft daarom besloten om in te zetten op slim mobiliteitsbeleid voor het woon-werkverkeer.

Daarbij staat de patiënt centraal en kunnen de medewerkers kiezen tussen een autoregeling en een individueel reisbudget. De belangrijkste doelen zijn het verbeteren van de bereikbaarheid van het ziekenhuis voor patiënten, bezoekers en medewerkers en het verminderen van autogebruik van medewerkers. De belangrijkste maatregelen zijn:

  • Bij de autoregeling is er een gedifferentieerde tariefstelling voor het parkeren, afhankelijk van tijd, dag en woonafstand van de medewerker. De kosten voor het parkeren worden achteraf maandelijks verrekend met het salaris van de medewerker.
  • Bij het individueel reisbudget krijgen medewerkers een bepaald budget om zelf het woon-werkverkeer te regelen (lopend, fietsend, OV, etc.).
  • Het ziekenhuis heeft een aantal regelingen opgezet om het voor de medewerkers aantrekkelijk te maken de auto te laten staan en een alternatieve vervoerswijze te gebruiken.

Resultaat

  • Het structureel autogebruik onder medewerkers is door deze maatregelen teruggebracht van 45 tot circa 25 procent. Door het verder stimuleren van alternatieve vervoerswijzen en het verhogen van de parkeertarieven kan het autogebruik van de medewerkers voor het woon-werkverkeer verder omlaag.