Aan de slag met Beter Benutten
menu
mooie voorbeelden

Lessen over P+R

De belangrijkste leerervaringen over P+R zijn opgenomen in het ‘Handboek P+R’. Dit handboek is te downloaden van de website van het CROW of op te vragen bij de contactpersoon van het programma Beter Benutten. De volgende succesfactoren zijn afkomstig uit het Handboek.

Succesfactoren van P+R bij binnensteden zijn:

  • Een samenhangend beleid op het gebied van OV en parkeren.
  • P+R is onderdeel van de stadspromotie en citymarketing.
  • P+R is een structureel onderdeel van het OV-netwerk en daardoor herkenbaar en altijd beschikbaar.
  • De frequenties van het OV van en naar de P+R zijn hoog.
  • Een gunstige omstandigheid is een compacte binnenstad met schaarse parkeervoorzieningen en hoge parkeertarieven.

Succesfactoren van P+R bij stations zijn:

  • Ligging dicht bij het hoofdwegennet in een omgeving met veel inwoners die binnen 15 minuten met de auto de P+R kunnen bereiken.
  • Een hoge netwerkwaarde en concurrerende reistijd naar de hoofdbestemmingen ten opzichte van de auto.
  • Een hoge mate van betrouwbaarheid van de reistijd ten opzichte van de auto.
  • Gebrek aan parkeervoorzieningen en/of hoge parkeertarieven op de bestemmingslocaties.
  • Inzet van mobiliteitsmanagement op bestemmingslocaties.

Multimodaal reizen brengt onzekerheden met zich mee: “Hoe ver is het rijden naar het P+R-terrein?”, “Is er een parkeerplaats beschikbaar?”, “Wat kost het parkeren?”, “Hoe laat gaat de trein?”. Reizigers hebben bij de overweging van een overstap van auto naar OV behoefte aan statische en dynamische informatie. Goede informatievoorziening over P+R is cruciaal om reizigersvragen te kunnen beantwoorden en onzekerheden die het gebruik van P+R kunnen belemmeren weg te nemen.

Naar de vindbaarheid en bekendheid van P+R voorzieningen is in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu een onderzoek uitgevoerd door Kwink Groep. De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn hiernaast te downloaden.