Aan de slag met Beter Benutten
menu
mooie voorbeelden

Fietsstimuleringsprogramma B-riders Brabant

B-riders zijn Brabantse forenzen die overstappen op de fiets. Ze worden gecoacht en ontvangen een beloning voor gefietste kilometers in de spits.

Een speciale B-riders-app registreert de fietsritten van de deelnemers. Via de app, die is medeontwikkeld door gedragspsychologen, kunnen ze ook gecoacht worden: de app geeft deelnemers inzicht in hun resultaten en moedigt hen aan. In het eerste B-ridersprogramma werden verschillende methoden toegepast om de B-riders te stimuleren. Eén groep ontving een financiële beloning per gefietste kilometer. Een andere groep werd gecoacht door de Online Fietscoach app met inzicht in resultaten en aanmoedigingen. De derde groep ontving een beloning én coaching.

 

B-riders fiets


Van de ritten binnen het programma vond 80 procent van en naar de grote steden in Brabant plaats. De gemiddelde woon-werkafstand was 14 kilometer. Deze ritten hebben direct invloed op de filedruk en leiden tot een afname van het verkeer op de wegen in en naar de grote steden. In het eerste programma zijn 2300 deelnemers actief geweest. De werving was met name succesvol door de individuele benadering van doelgroepen. B-riders won in dit kader de Galjaardprijs voor beste overheidscommunicatie. De benadering gericht op coaching, feedback en fun werd gewaardeerd. Ook het feit dat gezondheid als belangrijke motivator werd meegenomen heeft bijgedragen aan het succes. In een onderzoek van de Universiteit Utrecht heeft 47,7 procent van de e-bike-deelnemers die een beloning ontvingen, aangegeven dat fysieke of mentale gezondheid de belangrijkste reden voor deelname was.

De Online Fietscoach alleen is onvoldoende voor deelnemers om te starten, maar stimuleert hen wel om meer en vaker te gaan fietsen. De mensen die zijn gaan fietsen zijn hierover enthou­siast, ook zonder beloning. Het B-ridersprogramma is daarom doorgezet en verder ontwikkeld in het tweede programma van Beter Benuten. Het doel is om in totaal 8000 deelnemers te betrekken en daarmee 2500 spitsmijdingen per dag te behalen. 

Resultaten

  • 2300 deelnemers
  • 1025 spitsmijdingen per (werk)dag