Aan de slag met Beter Benutten
menu
mooie voorbeelden

IJmond Bereikbaar

In de regio IJmond is in 2014 het project ‘Goed op weg’ gestart. Belangrijkste aanleiding was de verbetering van de luchtkwaliteit en bereikbaarheid van de regio. De werkzaamheden aan de Velsertunnel zorgden ervoor dat het bedrijfsleven mobiliteit en bereikbaarheid hoog op de agenda plaatste. Daardoor is het project in een stroomversnelling geraakt.

Community van 2.500 werknemers

Deelnemende werkgevers (in totaal zijn er 170 werkgevers bij IJmond Bereikbaar aangesloten) hebben een intentieverklaring ondertekend. Werknemers van deze werkgevers kunnen meedoen aan het project. Op dit moment kent het project een community van ruim 2.500 fietsende werknemers, waarvan 1.800 ‘nieuwe fietsers’ (werknemers die vóór de start van het project voor minder dan de helft van hun werkdagen op de fiets naar hun werk kwamen, en nu vaker de auto laten staan). Er is nog aanzienlijke potentie omdat veel mensen in de regio wonen én werken. Gelet op de woon-werkafstand zijn fiets en e-bike goede alternatieven voor de auto.

 

IJmond Bereikbaar


Inzetten op enthousiasme

Werkgevers en werknemers zijn enthousiast over het programma, zo blijkt uit de resultaten van de enquête van IJmond Bereikbaar (juli 2016). De wens is nu om dit enthousiasme om te zetten in langdurige samenwerking en betrokkenheid, met als doel fietsende werknemers op de fiets te houden en nog meer mensen op de fiets te krijgen.

Resultaten

  • 170 aangesloten werkgevers
  • 2.500 fietsende werknemers 

Zie voor meer informatie www.ijmondbereikbaar.nl