Aan de slag met Beter Benutten
menu
mooie voorbeelden

GPS-fietsdata

Op verzoek van het programma Beter Benutten heeft Keypoint bekeken of gps-trackingdata van de Fiets Telweek meerwaarde heeft in de evaluatie van de fietsprojecten van Beter Benutten. De meerwaarde van gps-tracking is dat het nauwkeurige informatie over de herkomst, bestemming, route en snelheid van fietsers oplevert. Daarnaast biedt het een kwantitatieve aanvulling op de tot nu toe vaak kwalitatieve informatie. Uit onderzoek blijkt dat gps-data niet alleen meer, maar ook betrouwbaardere informatie biedt.

Om nog meer te kunnen profiteren van fietsdata adviseert Keypoint om de data over een langere periode in te winnen omdat dat leidt tot betere evaluaties. Het beschikbaar stellen van de ingewonnen data als opendata is daarbij essentieel.

Voor het onderzoek is de bruikbaarheid van de data geanalyseerd voor drie verschillende projecten:

  • nieuwe infrastructuur (Fietssnelweg F35, deeltraject Borne)
  • herinrichting tot fietsstraat (Leidseweg Utrecht) en
  • ketenmobiliteit (opening fietsenstalling station Blaak Rotterdam)

Daar waar nieuwe verbindingen worden gerealiseerd, zoals F35 Borne, of verbeteringen in de infrastructuur, zoals de Leidseweg in Utrecht, zijn met deze data duidelijke effecten zichtbaar te maken. Lastiger is het om bijvoorbeeld effecten van gedragscampagnes of fietsstimuleringsregelingen zichtbaar te maken.