Aan de slag met Beter Benutten
menu
mooie voorbeelden

Monitoring en evaluatie

Monitoring, data, en evaluatie

  • Er zijn diverse apps, tracking- en andersoortige systemen beschikbaar. Sluit gegenereerde data aan op de marktplaats voor mobiliteitsdata (beschikbaar voor opdrachtgevende overheden; markpartijen -vervoervoerders, autoverhuurders,routeplanners – kunnen met hun producten en diensten hierop aansluiten) als open data en via de IMMA-systematiek. Ook voor nieuwe instrumenten voor monitoring en data-inzameling geldt het belang van een open architectuur die aansluit bij IMMA.
  • In het kader van monitoring en evaluatie is het goed als data over fietsers en fietsbewegingen breder beschikbaar komt, zodat gegevens gekoppeld kunnen worden. Dat levert bruikbare inzichten voor nieuwe maatregelen op. Data van de Fietstelweek kan in combinaties met eigen meetmethoden bijvoorbeeld veel meerwaarde leveren. 

Langdurig effect

  • Richt het project na afloop op een langduriger effect en/of structureel financieringsmodel. Kijk naar mechanismes waarmee de impuls of het effect ook na het project kunnen worden behouden. Voor bedrijven en werkgevers betekent dit bijvoorbeeld het benutten van de kilometervergoeding voor fietsers (19 cent) of anderszins wijziging van het structurele mobiliteitsbeleid, waardoor fietsen interessant is en blijft.