Aan de slag met Beter Benutten
menu
mooie voorbeelden

Projectuitvoering: randvoorwaarden voor succes

Gratis promotie

 • De werving en activatie van deelnemers verloopt efficiënter als deelnemers zichzelf en elkaar motiveren. Het helpt de drempel voor ambassadeurs zo laag mogelijk te maken, bijvoorbeeld door een conceptmail op te stellen.
 • Maak duidelijk wie er binnen het bedrijf al fietst. Laat de fietsers de niet-fietsers uitdagen en laat de fietsers hun waardering uitspreken voor de overstappers / automobilisten die de fiets proberen (“Welcome to the club”).

Goed product

 • Een goed product verkoopt zichzelf. Dit betekent dat het product gemakkelijk, leuk en risicoloos moet zijn. Gebruiksvriendelijkheid en goede informatievoorziening zijn daarbij erg belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan een goed werkende app, een helpdesk en een website.
 • Feedback: Deelnemers geven zelf aan graag feedback te ontvangen over het bij elkaar gefietste geld of de bij elkaar gefietste spaarpunten, en over het aantal gefietste kilometers. Feedback over spaarpunten heeft veel invloed op het volhouden van het gewenste fietsgedrag tijdens het project.

Belonen

 • Aanschafpremie: Een aanschafpremie - al dan niet na een probeerperiode - werkt goed om deelnemers te werven. Deze kan ook kosteneffectief worden gedaan. Vervolgens is het belangrijk om ook het daadwerkelijke gebruik van de fiets te stimuleren.
 • Hoogte beloningen: Ongeacht de precieze hoogte van de beloningen geven alle deelnemers aan de ontvangen beloning passend te vinden. Deelnemers zien weinig verschil tussen fietsen voor veel kleine of voor enkele grote beloningen. Wanneer deelnemers het gevoel hebben hun beloningen snel te ontvangen, geven ze hoge rapportcijfers, zo blijkt uit onderzoek.
 • Betalen per rit: Deelnemers die hun nieuwe gedrag zes maanden of langer volhouden vertonen nieuw gewoontegedrag. Dit kan worden gestimuleerd door ze te “betalen” per rit. De ervaring leert dat een bij elkaar te fietsen premie van tenminste € 300 nodig is om de stap te gaan zetten en te blijven fietsen.
 • Spaarsystemen voor een gewild concreet product kunnen effectiever zijn dan geldelijke beloningen.

Verankering bij werkgevers

 • Het nieuwe gedrag verankeren vraagt medewerking van de werkgever. Werkgevers die hun mobiliteitsbeleid veranderen willen dit vaak budgettair-neutraal doen en zijn bereid aanvullend te investeren in het op orde brengen van hun voorzieningen.
 • Het is raadzaam om overheidsdoelen met organisatievraagstukken bij werkgevers (parkeren, productiviteit, duurzaamheid) en werknemers (gezondheid, kosten) te verbinden.
 • O.a. de volgende (lokale) beleidssectoren en/of doelen zijn relevant in het kader van fietsstimulering bij werkgevers: integrale gebiedsagenda, lokale parkeerproblematiek, bereikbaarheidsdoelen, duurzaamheidsdoelen, lokaal energieakkoord, luchtkwaliteit, welzijn en gezondheid, vitale en gezonde stad, leefbaarheidsdoelen, Europese wet- en regelgeving in verband met bouwen.