Aan de slag met Beter Benutten
menu
mooie voorbeelden

(E-)fietsstimulering

(E-)fietsstimulering heeft als doel om mensen te laten kiezen voor de (e-)fiets in plaats van voor een andere modaliteit. Bij het starten en uitvoeren van een fietsstimuleringsproject kun je met een brede probleemanalyse tot kosteneffectieve oplossingen komen. Met name het Gedragshuis laat zien hoe je reizigers kunt stimuleren om meer te gaan fietsen. In het e-book Change is Cool is deze werkwijze in drie stappen samengevat. Bovendien zijn er op basis van vijftien fietsstimuleringsprojecten tips en voorbeelden in het boek opgenomen. De drie stappen zijn:

1)    Werven van deelnemers. Hierbij gaat het om het vinden van de juiste doelgroep en een boodschap die bij de interesses van deze doelgroep aansluit.

2)    Op gang brengen. Als de deelnemers zijn geworven is het de bedoeling hen enthousiast te maken voor de fiets.

3)    Stimuleren. Na het werven en op gang brengen van de deelnemers is het de bedoeling hen te laten blijven fietsen. Dat is moeilijker dan het lijkt. Als de aandacht voor de fietser afneemt of de beloning wordt beëindigd, ligt terugval naar het oude gedrag namelijk op de loer.