Aan de slag met Beter Benutten
menu
mooie voorbeelden

P+Fiets

P+Fiets is de verplaatsing met auto en fiets. De auto wordt gebruikt voor de verplaatsing naar de rand van de stad. Voor het laatste stuk van de reis (in de stad) wordt de fiets gebruikt. P+Fiets kan bijvoorbeeld ingezet worden voor forenzen, winkelend publiek, dagjesmensen, buitenlandse toeristen of bezoekers van evenementen. Beter Benutten richt zich op de doelgroep forenzen.

Het CROW heeft de aanpak van P+Fiets projecten beschreven in het Handboek P+Fiets. Hieronder staan de belangrijkste stappen voor projectleiders.

Systemen en locaties

Er zijn drie soorten gebruikssystemen:

  • Het gesloten systeem. Hierbij is er sprake van een vaste groep gebruikers. Deze groep heeft zelf of via bijvoorbeeld de werkgever een contract met de P+Fiets-exploitant. Vaak heeft een gebruiker een vaste fiets. Bij dit systeem is het niet mogelijk dat anderen dan de vaste gebruikersgroep incidenteel van de betreffende P+Fiets-locatie gebruikmaken.
  • Een halfopen systeem. Alleen fietsers die op de een of andere manier geregistreerd staan, kunnen ook incidenteel van P+Fiets gebruikmaken. De OV-fiets is een voorbeeld van een halfopen systeem.
  • Een open systeem. Dit is een systeem dat voor een breed publiek toegankelijk is, zoals de deelsystemen in London en New York. Je kunt een abonnement gebruiken, maar ook incidenteel gebruik met een betaalpas is mogelijk.

De keuze voor een systeem is afhankelijk van:

  • factoren die van invloed zijn op de aantrekkelijkheid voor de gebruiker,
  • factoren die van invloed zijn op de exploiteerbaarheid van het systeem,
  • factoren die van invloed zijn voor de gemeente en
  • factoren die van invloed zijn voor de werkgever.

Een P+Fiets kan gerealiseerd worden op één of enkele locaties, als netwerk van kleinere P+Fiets- locaties of op een bestemmings-P+R. De kansrijkheid van P+Fiets voor gemeenten en specifieke locaties binnen gemeenten is afhankelijk van de mate van congestie op de laatste kilometers naar bestemming, het verschil tussen parkeertarieven aan de rand van de stad en die in het centrum, en de parkeerdruk in de stad of bij de bestemming.

Businesscase-aanpak

Nadat is vastgesteld of een gemeente geschikt is voor P+Fiets, wat geschikte locaties zijn voor P+Fiets binnen de gemeente, en welk systeem het meest geschikt is, volgt de belangrijkste stap: het vinden van klanten en een exploitant. Daarvoor heeft het CROW in zijn publicatie zeven stappen beschreven:

Stap 1: Welk probleem wil de gemeente oplossen en waarmee is de gebruiker (of diens werkgever) geholpen?

Stap 2: Maak een P+Fiets-concept dat realistisch én ambitieus is.

Stap 3: Definieer de doelgroep en schat de omvang hiervan in.

Stap 4: Stel de betalingsbereidheid vast.

Stap 5: Maak een eigen (concept-)businesscase.

Stap 6: Bepaal factoren uit het gemeentebeleid die de businesscase beïnvloeden.

Stap 7: Selecteer een exploitant.